Wednesday, June 17, 2009

Pendirian liberal antara ancaman terhadap akidah

Prof Sidek Baba

ADA segelintir umat Islam mudah terpesong akidahnya disebabkan mereka kurang memahami serta mendalami Islam sepenuhnya.

Keadaan itu turut diancam oleh fahaman Islam liberal yang mula menular serta mempengaruhi masyarakat Islam kebelakangan ini sehingga menimbulkan rasa bimbang banyak pihak.

Buku Islam Liberal yang turut menjelaskan secara terperinci ciri aliran fahaman itu bertujuan menyedarkan umat Islam agar berpegang teguh kepada al-Quran dan Sunnah.

Secara umumnya, Islam Liberal adalah aliran yang menolak kesepakatan ulama serta mentafsirkan al-Quran dan Hadis mengikut hukum akal.

Golongan ini dianggap begitu ghairah untuk menyebarkan ilmu agama, bagaimanapun apa yang mereka sangkakan betul sebenarnya tidak menepati al-Quran dan Sunnah, malahan sebaliknya tafsiran dan penjelasan mereka mengelirukan serta boleh menggugat akidah umat Islam.

Golongan Islam liberal menggunakan ayat al-Quran mengikut kepentingan mereka sehingga ia kelihatan seolah-olah menyokong walaupun tafsiran itu akan menyebabkan sesuatu ayat bercanggah antara satu sama lain.

Pendokong Islam liberal berasa pegangan umat Islam kepada agama menghalang kebebasan hak mereka seperti soal halal haram dan poligami.

Berikutan itu, mereka cuba mentafsirkan semula nas agama dengan tafsiran yang dapat disesuaikan dengan pegangan barat sehingga secara tidak langsung menimbulkan kekaguman dan pemujaan terhadap nilai barat.

Apabila keadaan ini berlaku, akidah mereka berubah seperti pemikiran barat sehinggakan peraturan Islam yang bercanggah dengan iklim barat dianggap bagaikan musuh mereka.

Buku Islam Liberal turut memperincikan tiga jenis ancaman seperti yang ditulis Pensyarah Bahagian Pengajian Islam Universiti Sains Malaysia (USM), Dr Mohd Asri Zainul Abidin.

Tiga ancaman berkenaan ialah penyelewengan golongan yang melampau, ancaman Intihal al-Mubtilin (dakwaan palsu golongan yang batil) dan ancaman Takwil al-Jahilin iaitu golongan yang cenderung metakwilkan nas agama bertentangan dengan kaedah disiplin ilmu Islam yang betul.

Buku Islam Liberal mengemukakan perbahasan al-Quran dan Sunnah bagi menjawab segala persoalan yang timbul akibat pergerakan misi Islam liberal di Indonesia sebelum cuba dilanjutkan di Malaysia.

Oleh itu, pembaca seharusnya mendapatkan buku ini bagi mendapatkan pemahaman dan pengetahuan secara terperinci mengenai padangan Islam liberal serta menjadikannya sebagai panduan dalam mengharungi kehidupan ini selain memastikan akidah sentiasa terpelihara.

No response to “Pendirian liberal antara ancaman terhadap akidah”