Wednesday, July 18, 2007

Faktor rohaniah yang memancar amal

Oleh: DR. SIDEK BABA

Berbicara mengenai faktor rohaniah akan mengaitkannya dengan faktor dalaman diri manusia. Ia dikaitkan dengan hati dan kalbu serta dihubungkan dengan akidah, iman dan takwa.

Al-Quran memberikan makna iman itu dikaitkan dengan amal soleh, manakala akidah itu dihubungkan dengan Allah sebagai Yang Maha Perkasa dan Maha Berkuasa.

Manusia menurut al-Quran diletakkan sebagai Hamba dan Khalifah. Jiwa kehambaan yang membawa jiwa rukuk dan sujud membayangkan rasa kepatuhan, ketaatan, ketundukan dan keakuran manusia terhadap Allah dan peranan manusia sebagai khalifah.

Pedoman Allah iaitu al-Quran dijadikan sumber pertunjuk untuk memilih jalan yang betul atau jalan yang salah, perkara yang hak dan perkara yang batil supaya manusia hidup dalam reda-Nya.

Ayat-ayat Allah yang menyerapi akal dan kalbu menyebabkan manusia terbangun fikir, akhlak dan peribadinya. Contoh akhlak al-Quran (khuluq al-Quran) yang ada pada Rasulullah s.a.w. dan risalah al-Quran yang memberi pertunjuk dan pedoman menyebabkan akidah tauhid mantap dan risalah kehidupan menjadi teguh dan jalan kemanusiaan menjadi utuh.

Oleh itu, faktor rohaniah yang membangun diri insan berkait rapat dengan faktor akhlak dan amal manusia. Manusia yang mempunyai kekuatan rohaniah atau kekuatan dalaman melakukan sesuatu berpandukan nilai-nilai yang baik dan fitrah seperti yang dianjurkan oleh al-Quran.

Para remaja harus memahami hakikat beragama bermakna mempunyai keyakinan dan amalan. Agama tidak hanya di lihat kepada prinsip, pedoman dan batas syariah yang diberikan tetapi ia terpancar dalam amal hidup manusia. Agama juga tidak terletak pada upaya berfikir yang tinggi tetapi upaya amalnya rendah.

Nilai amanah, jujur, ikhlas, adil, telus, tulus, bijaksana sifatnya rohaniah tetapi boleh diterjemahkan dalam amal dan perbuatan.

Bila kita mengurus sesuatu dengan amanah bermakna sandaran kita kepada Allah adalah tinggi. Pertimbangan Allah menyaksikan dan Maha Mengetahui mengenai apa yang manusia amalkan menjadi batasan bagi manusia melakukan sesuatu.

Sekiranya manusia melakukan sesuatu kerana manusia, tiada jaminan manusia berlaku amanah kerana manusia tidak mampu menyaksikan segala-galanya. Tetapi apabila manusia yakin Allah menyaksikan apa yang dilakukannya ia menjadikan manusia lebih telus.

Oleh itu, kehebatan orang Islam tidak saja dilihat pada keyakinannya tentang Allah dan keindahan Islam itu sendiri. Kehebatan kita di sisi Allah ialah tahap ketakwaan yang kita miliki. Ketakwaan adalah kayu ukur hubungan manusia dengan Tuhannya. Apabila ketakwaan wujud pada diri di setiap masa, maka apa saja perlakuan manusia sentiasa mengambil kira hubungannya dengan Allah.

Pendirian seperti ini akan menyebabkan insaf-ketuhanan atau God-conciousness sentiasa tinggi dan kemungkinan berlakunya kesilapan amal adalah rendah.

Ketinggian rohaniah membangun jiwa yang kudus dan bersih. Bersih rohaniah memandu landasan berfikir yang jernih. Apa yang difikir dan apa yang ada di hati adalah elemen-elemen yang bersih ia bakal memancarkan amal yang bersih juga. Oleh itu, hubungan antara faktor rohaniah dengan faktor ilmu dan juga faktor amal sifatnya satu.

Tidak mungkin seseorang yang memiliki faktor rohaniah yang tinggi, menghasilkan pemikiran yang rosak dan memiliki kualiti rasa yang tercemar. Sekiranya keadaan ini berlaku ia bakal menghasilkan konflik, keliru dan celaru.

Kadang-kadang kita melihat secara zahir seseorang itu tekun melakukan ibadah. Ibadah itu semacam tidak boleh mengubah tabiat dan pekertinya. Pancaran amalnya kadang-kadang mengelirukan.

Manusia jenis ini melihat Islam sebagai agama ritual, melihat faktor dosa dan pahala ibarat kira-kira tolak dan campur. Islam hanya terlihat pada pekerti ritualnya tetapi tidak terpancar dalam pekerti amalnya.

Waktu melakukan solat dia bersusah payah merapatkan saf dan meluruskan barisan, di luar sembahyang dia memiliki tabiat melanggar lampu jalan, tidak hormati peraturan, membuang sampah sesuka hati, payah ikut giliran untuk mendapatkan khidmat malah melakukan sesuatu yang terlarang.

Oleh itu, para remaja harus faham bahawa Islam tidak saja suatu sistem kepercayaan terhadap yang ghaib tetapi mempunyai nilai untuk mengaturkan cara hidup. Ada juga orang berpendapat bahawa yang penting dalam hidup sebagai seorang Islam ialah akal.

Memang akal adalah sesuatu yang amat berguna bagi mendapatkan ilmu, melakukan sesuatu pertimbangan dan pedoman membuat keputusan bijak.

Dengan akal semata-mata para remaja tidak memiliki upaya mutlak untuk memahami semua perkara. Yang nyata dan bersifat benda pun tidak semua diketahui rahsianya oleh manusia. Yang manusia tahu menerusi kekuatan akal mengenai yang nyata, apa lagi yang ghaib masih sedikit dan terbatas.

Yang sedikit dan terbatas ini pun sekiranya dimanfaatkan oleh manusia sebaik mungkin sudah cukup membimbingnya untuk yakin kepada yang ghaib dan percaya kepada yang nyata.

Tetapi manusia memiliki sifat sombong dan angkuh yang menyebabkan sedikit yang diketahui menjadikannya hilang pedoman. Lalu dengan kuasa dan kedudukan yang ada melakukan kezaliman terhadap yang lain dalam berbagai bentuk. Sedangkan kisah Firaun membuktikan bahawa kuasa manusia adalah terbatas.

Oleh itu, akal manusia tidak segala-galanya. Akal yang dipedoman oleh faktor nakliah yang rohaniah sifatnya bakal mengimbangi perspektif pemikiran manusia mengenai sesuatu. Darinya manusia menjadikan akal sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu yang dipandu oleh faktor rohaniah yang sifatnya membimbing.

Justeru amat penting remaja Islam dan generasi muda mengukuhkan faktor rohaniah diri dengan amal ibadah dan makna yang luas, kemudian ilmu menjadi suluh terhadap diri dan kehidupan. Teknologi sebagai alat untuk mencapai matlamat yang lebih baik dan murni dan amal sebagai pancaran rohaniah yang menghubungkan keyakinan mutlak terhadap Allah dan penghayatan manusia sebagai hamba dan khalifah.

Oleh itu, memahami Islam dan faham sekular ialah terlihat dalam perbezaan akal tanpa nakliah, teknologi tanpa nilai dan etika, kemajuan dan perubahan memberikan fokus kepada alat dan benda bukannya insan, moden diukur setakat mana liberal dan sekularnya manusia dalam ilmu dan amalan hingga akhirnya kedapatan manusia terjebak dalam kemelut hidup yang tidak mudah dilerai.

Islam membimbing remaja ke arah maju dan membangun, berubah dan moden atas asas rohaniah dan amaliah dengan memberi fokus kepada rijal atau insan sebagai sumber yang harus dibangunkan seutuh dan sebaik-baiknya. Insan yang terbangun akal-fikirnya, hati budinya, amal-perbuatannya adalah insan yang memiliki kualiti membangun sekitarnya dengan nilai-nilai adab dan tamadun.

Inilah matlamat pembangunan dan kemajuan dalam Islam bermula dengan pembangunan manusia secara menyeluruh dan integratif dan bersifat menyumbang ke arah kebaikan umat manusia.

Al-Quran mengandungi petunjuk saintifik

Oleh: DR. SIDEK BABA

Al-Quran terkandung hudan atau petunjuk yang memberi pedoman kepada manusia mengenai sesuatu yang nyata dan sesuatu yang ghaib. Mukjizat yang disampaikan oleh Allah kepada manusia menerusi Rasul-Nya terkandung hikmah yang amat besar untuk direnung dan difikirkan. Konsep ulul albab seperti yang dianjurkan oleh al-Quran membina jiwa tadabbur iaitu berfikir, mengamati dan memerhati supaya lahir kecenderungan mengkaji dan menyelidik.

Setiap surah dalam al-Quran terkandung maksud dan setiap ayat yang mengisinya terkandung makna. Ayat- ayat Allah ini adalah sesuatu yang hidup dan menghidupkan. Alam ini dan kehidupan yang diciptakan adalah gambaran ayat-ayat Allah yang mempunyai makna yang luas. Perjalanan alam dan sumber-sumber alamiah disebut dalam banyak ayat supaya proses silih gantian, keteraturan dan ketertiban membimbing manusia berfikir tentang kebesaran suatu kuasa iaitu Allah s.w.t.

Terciptanya bumi dengan limpahan rahmah dan nikmat yang banyak adalah gambaran Kekuasaan Yang Maha Mencipta untuk kesejahteraan manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Al-Quran terkandung kisah-kisah manusia terdahulu dengan ragam kerenah yang pelbagai untuk menjadi iktibar manusia.

Apa yang berlaku pada Nabi Adam, perjuangan Nabi Nuh menyebarkan risalah tauhid, Nabi Musa dengan Firaun, Nabi Lut dengan kaumnya yang ingkar, Nabi Isa yang mengajak manusia kepada kebenaran tauhid, Nabi Yusof dengan fitnah dan keupayaan perancangan ekonominya adalah sebahagian gambaran manusia dan kerenah zamannya.

Ia berlaku pada masa yang lalu, berulang pada masa kini dan bakal berulang semula pada masa akan datang sekiranya manusia tidak menjadikannya ibrah atau teladan yang perlu diikuti.

Al-Quran juga terkandung prinsip dan ajaran, peringatan dan khabar gembira, pernyataan dan simbol-simbol dan yang amat penting ialah mengajak manusia berfikir tidak saja dalam batas alam nyata tetapi juga cuba memahami kewujudan faktor-faktor yang ghaib. Walaupun al-Quran bukan kitab sains umpamanya tetapi pedoman-pedoman saintifik amat banyak untuk dijadikan rujukan tentang bukti kebenaran dan mukjizat yang amat besar ini.

Para remaja tidak harus memanfaatkan al-Quran dalam batasan tilawah dan hafazan semata-mata. Memang benar terdapat fadilat dari amalan tersebut tetapi fadilat yang lebih besar ialah al-Quran terkandung sumber ilmu yang amat bernilai untuk diteliti dan dikaji supaya darinya terbina pertunjuk yang mempedoman remaja ke jalan yang benar dan diredai.

Pada hari ini pengajaran agama terhadap remaja mengambil pendekatan umum dan tradisional hingga menyebabkan daya fikir remaja tidak berkembang, pemahaman maksud rohaniah menjadi terbatas, kesan penghayatan semakin menipis dan akhirnya akhlak Islamiah tidak terlihat dalam menghadapi cabaran semasa yang banyak mencabar asas logik dan rasional.

Ia menyebabkan sebahagian remaja tidak merasakan ajaran agama dan pendidikan al-Quran memungkinkan dirinya atau zaman dewasanya nanti berupaya menghadapi serangan pemikiran dari luar lingkungan kehidupan beragamanya atau menjadi keliru dalam menghadapi cabaran ideologi dan fahaman yang berbagai atau terjebak dalam arus memuja dan mengagumi budaya Barat yang negatif dan akhirnya menjadi bercelaru dan hilang arah dalam memahami makna hidup dan kehidupan yang sebenarnya.

Sedangkan al-Quran pada banyak tempat menyebutkan kepentingan akal dan kepentingan pancaindera untuk berfikir dan melihat sesuatu yang diciptakan dan terjadi serta merangsang hati supaya merasakan sesuatu mengenai kebesaran dan kekuasaannya.

Asas-asas saintifik amat nyata ditunjukkan oleh Allah menerusi al-Quran supaya para remaja mendapat pertunjuk-pertunjuk saintifik mengenai kebenaran pencipta dan perkhabaran tentang sumber ciptaan-Nya.

Meskipun al-Quran diturunkan kira-kira 1,400 tahun yang lalu kepada Rasulullah s.a.w, seorang yang ummi iaitu tidak boleh membaca dan menulis atau menghadiri sistem pendidikan sains seperti hari ini, namun kebenaran mukjizat saintifik terus dibongkar oleh para saintis Islam berabad-abad lamanya dan dibongkar oleh saintis zaman kini atau mula mengakui kebenaran mukjizat al-Quran yang memberikan petunjuk saintifik dan sebahagiannya kembali kepada ajaran tauhid yang fitrah.

Pemenang Hadiah Nobel, Albert Einstein pernah menyebutkan: “Sains tanpa agama adalah palsu dan agama tanpa sains adalah buta.”

Al-Quran bukanlah kitab sains tetapi terkandung signs atau ayat-ayat yang memberi petunjuk. Mengikut Dr. Zakir Naik seorang pendakwah terkenal dari India, terdapat lebih 1,000 ayat yang berhubung dengan sains. Petunjuk-petunjuk saintifik dalam al-Quran terkandung kebenaran dan fakta bukan sekadar hipotesis atau teori yang masih dalam kajian dan persoalan.

Amat penting bagi remaja memahami dan menginsafi tentang kebenaran al-Quran mengenai sains supaya darinya remaja dapat membina kekuatan iman dan keyakinan terhadap Pencipta dan menerusi jendela Qurani remaja boleh menjadi orang-orang yang bertakwa terhadap kebenaran dan fakta saintifik yang tidak boleh diragukan lagi.

Al-Quran 21:30 menyebutkan dengan jelas tentang kejadian alam semesta. Teori Dentuman Besar atau Big Bang yang dipercayai oleh para saintis kini menyebabkan berlakunya pembentukan galaksi. Ia berkembang menjadi bintang, planet, matahari, bulan dan sebagainya. Al-Quran juga menyebutkan tentang makna dukhan atau asap atau gas yang menjadi rujukan utama kepada fakta teori Dentuman Besar (al-Quran 41:11).

Pada zaman awal manusia percaya bahawa bumi ini rata. Al-Quran 31:29 dan 39:5 menyatakan dengan jelas tentang bumi ini bulat (spherical). Mereka juga percaya bahawa bulan bercahaya dan sumbernya sendiri sedangkan al-Quran 25:61 & 10:5 & 71:15-16 menyebutkan ia adalah pantulan dari cahaya matahari.

Al-Quran 51:47 juga menyebutkan tentang sifat alam jagat yang mengembang. Konsep musi’un dalam al- Quran menyatakannya dengan jelas dan ia diakui oleh para saintis seperti Edwin Hubble sejak tahun 1925 lagi mengenai kebenaran fakta saintifik al-Quran.

Konsep atom juga tersebut jelas dalam al-Quran 34:3 dengan rujukan zarah yang mengaitkan Allah mengetahui yang kecil dan besar malah sekecil zarah. Gunung-ganang sebagai pasak-pasak bumi (awtad) disebutkan oleh al-Quran 78:6-7 membayangkan pentingkan faktor penstabil bagi bumi bagi mengelakkan bumi dari bergoncang (al-Quran: 21:13).

Malah kalau diteliti lebih jauh, al-Quran memberi kita petunjuk tentang ilmu biologi, botani, zoologi, perubatan, fisiologi, embriologi, psikologi, sains, teknologi dan lain-lain. Bayangkan kalau para remaja mendekati al-Quran dengan jiwa tadabbur maka fakta dan kebenaran saintifik yang terkandung dalam al-Quran bakal membina keimanan dan keyakinan remaja tentang Allah, kejadian dan kebesaran-Nya.

Dari situlah bermula binaan akidah yang diterjemahkan dalam asas ibadah yang luas, berdiri atas faktor syariah yang terkandung maqasid atau maksud dan menghasilkan peribadi-peribadi yang memiliki akhlak tinggi yang memiliki jiwa rukuk dan sujud terhadap pencipta.