Al-Quran memberikan asas yang jelas tentang konsep wasat atau wasatiah sebagai landasan mendekati isu dan cabaran realiti. Islam menolak sikap melampau atau ekstrem kerana ia boleh menyebabkan konflik. Wasatiah atau kesederhanaan tegak dengan prinsip Qurani dan Islami serta tidak bercanggah dengan syariah atas maslahat yang baik.

Para pendakwah umpamanya memerlukan watak wasatiah ini. Sifat mad’u atau sasaran yang dihadapi adalah pelbagai dengan latar anutan yang berbeza dan sikap beragama yang tidak serupa. Pendakwah harus memiliki kebijaksanaan.

Atas dorongan rasa kasih sayang dan sifat belas kasihan, pendakwah mendekati mad’u atas pertimbangan bil hikmah walmau izatil hasanah, wajadilhum billati hia ahsan (surah ah Nahl:125) – dengan bijaksana melalui pekerti yang diteladani dan apabila berhujah dengan hujah yang baik.

Ada negara yang umat Islamnya majoriti dan yang bukan Islam minoriti. Pertimbangan wasatiah adalah dituntut. Ada negara umat Islamnya minoriti dan bukan Islamnya majoriti, kebijaksanaan secara wasatiah adalah amat perlu. Malah terdapat negara yang hampir semuanya Islam, tetapi kedapatan aliran pemikiran dalam orientasi yang pelbagai, ia juga menuntut pendekatan wasatiah.

Wasatiah ibarat seorang surirumah yang memasak lauk. Terlalu banyak garam diisi, ia akan menyebabkan rasa masin yang membawa mudarat pada kesihatan. Terlalu sedikit garam , lauk terasa tawar dan ia tidak memacu selera. Orang yang ahli dalam memasak menyarankan garam diisi secukup rasa. Ianya adalah wasatiah.

Manusia memang dilahirkan dalam kepelbagaian (Surah al Hujurat : 13). Kepelbagaian dalam bangsa dan anutan agama, kepelbagaian dalam bahasa serta budaya, kepelbagaian dalam cara berfikir dan orientasi watak serta gelagat memerlukan pendekatan.

Proses litaarrafu (kekenalan) dalam al-Quran menyarankan sikap saling memahami, melengkapi, mempelajari, mendekati dan melakukan dakwah supaya akhirnya perbezaan itu menjadi sumber hikmah dan kembalinya manusia berlandaskan fitrah. Itulah menjadi ukuran terbaik dalam Islam (inna aqra makum indal’lah hi atqaqum – manusia yang mulia di sisi-NYA adalah orang yang berjiwa muttaqeen).

Pendekatan wasatiah terungkap dengan lebih jelas dalam Surah al Imran : 110 iaitu mencetuskan umat terbaik (khayra ummah) dengan mendukung yang makruf dan mencegah diri daripada kemungkaran serta beriman kepada Allah. Kemakrufan tidak sekadar melakukan sesuatu yang baik dan diredhai ALLAH, tetapi menghasilkan model-model alternatif dalam sistem.

Ia tidak sekadar membuang duri di tengah jalan tetapi lebih jauh daripada itu ialah menghasilkan model contoh yang selari dengan keperluan syarak. Sistem ilmu yang integratif dan model pendidikan yang melahirkan peribadi contoh adalah jalur makruf yang membawa kebaikan dan kesejahteraan kepada diri manusia.

Ia menuntut adanya pemikir, perancang dan pendidik murabbi, mualim dan muaddib yang menghasilkan tubuh ilmu yang diolah dan disampaikan secara integratif dan tajdidi (membawa kesan perubahan). Kaedah tijarah, jual beli, muamalah malah bisnes harus berlaku dalam kerangka pematuhan syariah (syariah-compilence). Ia bakal menghindarkan riba, amalan yang ditegah Islam.

Mendekati isu ini supaya sistem ekonomi akhirnya menjadi Islam memerlukan ilmu, kepakaran dan keahlian, strategi , model contoh dan natijah akhirnya membawa keuntungan yang ALLAH redha dan kestabilan. Apabila kemakmuran dapat disuburkan, kemungkaran bakal lenyap dan keimanan mengambil tempat. Perjuangan ini adalah sesuatu yang hak dan perjuangan terhadap hak atau kebenaran menuntut kesabaran.

Kesabaran itu adalah jalan wasatiah (watawasaubil haq watawasau bis sabr). Tidak ada jalan mudah dan jalan singkat untuk mencapai sesuatu kejayaan. Ia perlu difikir, dirancang, dilaksanakan secara bijaksana supaya hasilnya ternyata baik.

Ia tidak boleh terjadi semata-mata dengan syarah dan retorik, gopoh dan mengambil sikap bermusuh, tetapi menuntut penampilan sumber daya yang berwibawa, mendekati sesuatu dengan bijaksana dan sentiasa cekal serta teliti melakukan sesuatu. Ini adalah pendekatan wasatiah.