Wednesday, June 17, 2009

Bapa mengimbangi didikan anak lelaki

Bersama Prof Dr Sidek Baba

STATISTIK menunjukkan peratusan pelajar lelaki semakin berkurangan memasuki institut pengajian tinggi awam (IPTA) dan swasta di Malaysia. Statistik juga menyatakan anak lelaki ramai terbabit masalah salah guna dadah, berada di pusat serenti, terbabit dengan ‘mat rempit’, terjebak bencana Aids/HIV dan jenayah juvana.

Tentu ada sebab yang melatari perkara ini. Antara dikenal pasti ialah cara keluarga mengasuh dan membesarkan anak lelaki serta persekitaran yang banyak mempengaruhi mereka. Anak lelaki daripada sudut bawaan psikologi dan jasmani tidak sama dengan anak perempuan.

Umumnya, anak perempuan lebih patuh dan taat kepada ibu bapa. Anak perempuan lebih tekun mempelajari ilmu dan berjaya dalam pelajaran.

Anak lelaki dari sudut psikologi lebih suka menarik perhatian, aktivitinya perlu diraikan, kelasakan terlihat, jiwa memberontak tinggi, tidak mudah mendengar tunjuk ajar ibu bapa, lebih santai dan bersahaja, suka meniru dan mencontohi, selain kuat terpaut dengan rakan sebaya.

Fokus atau tumpuan kepada anak lelaki amat dituntut sama ada dalam keluarga mahupun di bangku persekolahan. Ia penting daripada sudut keluarga, masyarakat dan negara. Pembinaan keluarga yang ceria dan bahagia bergantung kuat kepada jenis lelaki yang bakal menjadi suami. Jika suami orang berilmu, amanah, penyayang, penyabar dan sentiasa menjadi contoh kepada isteri dan anak, rumah tangga akan bahagia.

Rumah tangga yang lelakinya lepasan pusat serenti, terbabit dengan penagihan dadah, terjebak dalam kenakalan muda dan remaja, ilmu pengetahuan dan kelulusan yang rendah, rumah tangga cenderung menghadapi masalah dan musibah.

Inilah dilema wanita dalam mencari pasangan hidup. Setiap wanita memerlukan pasangan lelaki yang amanah, bertanggungjawab, mempunyai jiwa pengasih dan penyayang tinggi dan selalu memberi tunjuk ajar kepada isteri dan anak. Banyak kes perceraian, penderaan, sifat bengis dan garang suami yang tidak bertempat menyebabkan ruamh tangga gagal dan anak kehilangan contoh yang baik di rumah.

Tumpuan perlu diberi pada setiap tahap dan peringkat pendidikan anak lelaki dengan didikan dan asuhan terbaik. Ia tidak bermakna pendidikan anak perempuan diabaikan. Fokus terhadap pendidikan anak lelaki bermakna komunikasi lebih tinggi antara ibu bapa dengan mereka.

Ibu memiliki sifat kasih sayang yang tinggi. Sejak awal kelahiran lagi perhatian kepada anak lelaki harus dititikberatkan. Bapa pula adalah pemimpin dalam keluarga. Bapa harus ada wibawa mendidik dan membentuk watak anak kerana pada bapalah contoh terbaik bagi anak lelaki yang suatu ketika nanti bakal menjadi bapa.

Bapa dicontohi kerana kewibawaannya sebagai suami dan pelindung ibu dan anak. Ibu dicontohi kerana kualiti kasih sayang , kelembutan dan kesantunan yang perlu bagi mengimbangkan disiplin, ketangkasan serta aktiviti pada anak lelaki. Bapa lazimnya mempunyai kualiti yang bakal diteladani anak kerana bapa adalah pemimpin keluarga.

Menjadi bapa tidak semudah menjadi suami. Bapa mempunyai tanggungjawab besar menentukan ibu mendapat keadilan dan kasih sayang. Bapa perlu berilmu dan ketrampilan mendidik supaya anak lelaki dibesarkan dalam keperluan bakat, naluri yang ada, begitu juga anak perempuan.

Bayangkan gambaran bapa yang bengis, hilang daya komunikasi dengan anak lelaki, tidak cuba memahami gelojak jiwa mereka, kurang arif menyatakan salah benar, boleh dan tidak boleh akan sesuatu menyebabkan anak lelaki hilang tempat rujukan serta putus tempat mengadu. Anak lelaki ini tidak berasakan rumah tempat selamat baginya dan bapa adalah pengimbang didikan serta asuhan terbaik.

Anak lelaki jangan dibiarkan berwatak lasak tanpa ditanamkan perasaan malu bertempat, pedomankan aktiviti jasmaninya supaya sentiasa dalam adab dan kesantunan. Kelasakan fizikal perlu diimbangi dengan ketangkasan minda dan keteguhan rohaniah.

Peribadi anak lelaki yang baik ialah cerdas akal fikirnya, hebat daya juangnya dan murni jalan hatinya.

Anak lelaki yang mempunyai peribadi seimbang bakal menjadi suami baik yang sifatnya menjadi teladan. Gadis kurang masalah mencari pasangan yang baik dan dipercayai. Keluarga akan ceria dan bahagia kerana bapa adalah seorang yang amanah.

Bapa yang berkualiti menjadikan pendidikan anak suatu keutamaan. Jika setiap keluarga memberikan fokus seimbang dalam melakukan pendidikan khususnya anak lelaki, jumlah generasi lelaki bermasalah akan dapat dikurangkan.

Bapa perlu mempunyai ilmu kebapaan. Ketrampilan mendekati anak lelaki dengan adab, disiplin, kesantunan menerusi daya komunikasi yang tinggi supaya bapa menjadi sumber rujuk dan teladan bagi anak lelaki sehinggalah anak lelaki boleh mandiri dengan bakat dan kebolehannya.

Jika isu anak lelaki dapat dijadikan agenda keluarga, sekolah, masyarakat dan negara, masalah ketirisan anak lelaki di tempat strategik dalam keluarga, masyarakat, kepakaran, kepemimpinan, sektor profesional boleh diatasi dengan berkesan. Keluarga adalah ejen perubah dan pembentuk yang paling utama kepada anak, khususnya anak lelaki.

One response to “Bapa mengimbangi didikan anak lelaki”

Anonymous said...

salam..

Bagaimanakah kalau seorang bapa itu tidak memiliki kualiti yang si ibu harapkan akan ada pada anak lelakinya?
Contohnya : rajin dan berdisiplin, bercakap benar..

UmmuAmir