Wednesday, June 17, 2009

Islam Pelopor Globalisasi

SIFAT ilmu yang berkembang di Barat, umumnya, mengembangkan faham sekular yang memisahkan ilmu dengan agama dan nilainya. Apabila ilmu tidak berkembang seiring dengan nilai persepsi manusia terhadap perubahan, kemajuan dan pembangunan menjadi tidak seimbang.

Hasilnya, lahir tamadun yang berpaksikan kebendaan dan selera semasa. Ia melahirkan masyarakat yang konsumeristik, menjadikan faham kebendaan sebagai matlamat dan nafsu-nafsi sebagai keperluan hidup yang utama.

Keadaan itu juga lahir manusia Barat yang terus mencari makna diri, hidup, kebahagiaan dan kemajuan. Dalam usaha mencari, mereka terjebak dan terpaut dengan amalan hidup dan pergaulan yang lepas bebas, menjadi penagih arak dan zina yang luar biasa serta kecenderungan terpikat dengan amalan gay dan lesbian hingga wabak Aids/HIV semakin menjadi kebimbangan luar biasa mereka.

Sesetengahnya menghabiskan masa di stadium bola dan kelab malam bagi mengatasi tekanan dan konflik. Kegiatan dan kecenderungan seperti ini tidak serasi, malah bertentangan dengan budaya hidup Islam.

Globalisasi yang menerpa hidup umat Islam kini mempunyai strategi utama iaitu menukar cara berfikir, gaya hidup, pola kegiatan, corak ekonomi dan sosial serta cara makanan dan pemakanan.

Begitu juga dengan kegilaan fesyen berpakaian, berfahaman kebendaan dan nafsu nafsi sebagai lambang untuk maju, moden dan membangun. Inilah yang selalunya menjadi petanda maju oleh sesetengah negara dan umat Islam hingga menawarkan Islam yang fundamental kepada mereka. Perkara sedemikian dianggap sebagai usaha memutar jarum jam ke belakang, kembali kepada faham dogmatik, antisains dan teknologi serta akhirnya sebagai antikemajuan dan perubahan.

Lambang agama dilihat secara fobia atau takut hingga ia dipersenda dan diremehkan. Usaha seperti ini didukung oleh alat komunikasi dan telekomunikasi dan ternyata memberi kesan kepada ramai orang, khususnya generasi muda atau kanak-kanak.

Generasi inilah sebenarnya menjadi matlamat kepada proses globalisasi dan pemBaratan kerana generasi tua masih lagi mempunyai kekuatan nilai. Generasi tua hanya mampu mengeluh terhadap kerosakan akhlak generasi muda, pembabitan mereka dengan salah laku sosial, kehilangan adab dan santun. Mereka hanya mampu mengeluh apabila melihat generasi muda tidak menghormati ibu bapa dan orangg tua; hilang malu pada diri; terjebak dengan ketagihan, salah guna dadah dan mangsa Aids/HIV. Mereka menjadikan sesuatu dari Barat itu lambang kebebasan, kebangkitan baru serta moden dan maju. Hingga akhirnya ada yang berpendapat untuk maju dan moden sepenuhnya kita harus menjadi Barat sepenuhnya.

Dalam konteks berbanding, tidak semua faktor globalisasi merugikan umat Islam. Aspek kemajuan sains dan teknologi, umpamanya, adalah hal yang menarik untuk dikaji dan diterokai. Meskipun, ia terpisah dengan sistem nilai, ilmuwan Islam yang beriman dan mendalami ilmu berkaitan tamadun Islam boleh memberikan perimbangan supaya ilmu dan ketrampilan yang dipelajari dapat disesuaikan dengan keperluan membangun umat Islam yang maju.

Kalau kita teliti faktor globalisasi kini dengan faktor Rahman Alamiah yang terpancar daripada risalah Nubuwwah atau risalah kenabian pada masa lalu, ternyata proses pensejagatan telah lebih awal dimulakan oleh Islam.

Corak pensejagatan Islam atau globalisasi yang ditawarkan oleh Islam kepada Barat mempunyai isi dan corak yang berbeza. Ilmu sains, teknologi, perubatan, matematik dan sebagainya yang ditawarkan ke Barat dan ke Timur seperti India, China, Uzbekistan dan alam Melayu adalah ilmu yang berteraskan nilai.

Nilai Rabbani yang menekankan kepentingan amanah, adab, adil, telus dan tulus sentiasa menjadi pedoman ilmuwan Islam. Kesan ilmu terhadap pembentukan peribadi umat Islam amat jelas sekali iaitu adab dan akhlak menjadi matlamat dalam perjuangan hidup. Ini berbeza dengan globalisasi kini yang memaksakan orientasinya dan tidak ada jawapan tidak terhadap apa yang mereka lakukan.

Oleh itu, untuk mengembalikan konsep Rahmah Alamiah yang menjadi obor perjuangan Rasulullah saw, konsep ummatisasi atau kembali kepada konsep umat dalam erti kata sebenar adalah jawapan terbaik mengimbangi cabaran globalisasi.

Konsep khaira ummah dan ummatan wasata adalah konsep yang amat menarik untuk disuburkan secara strategik dan bijaksana. Perkara ini kerana konsep itu yang bakal mendukung proses ummatisasi.

Ummatisasi mampu menemukan potensi keilmuan dan kepakaran yang ada pada umat. Pada diri umat Islam, Allah kurniakan dengan tiga kekuatan utama:

· Dinul Islam itu sendiri adalah suatu sumber tamadun. Tamadun silam umat harus dikaji semula bukan saja pada kandungan, malah terhadap metodologinya. Harus wujud renungan kembali terhadap hakikat kini supaya kajian semula dibuat secara reflektif serta kreatif dan pada masa sama wujudkan proses integrasi atau Islamisasi terhadap bidang yang perlu.

· Allah kurniakan di perut bumi negara umat Islam dengan kekayaan sumber yang amat banyak. Kekayaan sumber minyak, gas dan uranium, contohnya, mampu menggerakkan ekonomi, pendidikan dan kaji selidik bagi membangun serta mensejahterakan umat. Sayangnya sumber itu amat terdedah kepada muslihat eksploitasi kuasa Barat.

· Allah kurniakan lebih 1.3 bilion umat Islam sebagai sumber tenaga manusia yang amat berpotensi. Sekiranya sumber tenaga ini berada dalam sistem pendidikan yang sepadu dan Islamik, bayangkan corak generasi yang bakal memimpin dan meneraju serta menguruskan sumber kurniaan Allah yang kaya itu.

Tentangan kita terhadap Barat bukan kerana ia Barat, tetapi menginsafi bahawa Barat dan Zionisme sedang berganding untuk menghancurkan jati diri umat dan agama Islam.

Menjadi tanggungjawab umat Islam memberikan perimbangan yang baik dengan mengukuhkan fahaman terhadap Islam sebagai agama tamadun dan Rahmah Alamiah dengan mendidik peribadi berakhlak tinggi. Sekali gus, harus mampu meneroka bidang sains dan teknologi sama ada menerima kaedah berbanding daripada apa yang sedang berkembang di Barat, mahupun usaha terancang untuk melakukan Islamisasi ilmu dalam aspek sains dan teknologi.

Faham saintisme Barat yang hanya mengutamakan akal dan indera semata-mata harus diperkukuhkan dengan nilai Rabbaniah. Perkara ini dilakukan sama ada terhadap epistemologi atau teori ilmu yang patut dikembangkan, mahupun nilai Rabbani yang perlu teguh diamalkan supaya ilmu alat dapat dikendalikan dengan etika dan adab yang tinggi. Inilah yang ditunggu oleh umat manusia pada hari ini, bukannya bentuk tamadun Barat yang mengambil pendekatan penjajahan, tidak mengiktiraf kelainan dan perbezaan.

Tamadun baru yang senafas dengan konsep Rahmah Alamiah ini harus mampu menawarkan umat manusia dengan dua perkara:

· Ilmu Rabbani yang amat diperlukan oleh manusia untuk mengurus diri dan peribadi. Di sini perlunya ilmu agama yang dinamik dan mempunyai mutu tamadun.

· Ilmu alat yang amat diperlukan oleh manusia bagi mengurus organisasi, institusi, sistem dan sumber.

Di sini, perlunya ilmu alat seperti sains dan teknologi.Sekiranya ilmu mengenai akidah, akhlak, syariah, tamadun dan sebagainya dikuasai dan dihayati dengan baik dan pada masa sama umat menguasai ilmu secara strategik dan bijaksana, ia bakal memberi jawapan mengenai jenis peribadi yang kita perlukan. Begitu juga dengan jenis ilmu dan ketrampilan yang patut disuburkan dan jenis perubahan, kemajuan dan pembangunan yang kita mahukan.

Tekad ini tentu menuntut jihad ilmu yang tinggi. Perubahan ke arah ini tidak memiliki jalan pintas, melainkan umat Islam di setiap peringkat harus meyakini bahawa hari depan umat manusia hanya akan kembali sejahtera, sekiranya kembali kepada Dinulfitrah iaitu Islam.

Inilah corak perubahan, kemajuan dan pembangunan yang harus diperjuangkan secara strategik dan bijaksana di tengah gelombang globalisasi yang sifatnya amat asing dengan pembangunan fitrah insan.

Falsafah di sebalik kemajuan di Barat lebih banyak menumpu terhadap penguasaan sumber benda dan memajukannya lebih banyak menghasilkan faham kebendaan yang menggunakan pendekatan 'siapa kuat dialah yang menguasai, siapa lemah dialah yang dikuasai'.

Harus ada tekad yang tinggi untuk merubah pola berfikir umat manusia ke arah menggunakan sumber untuk faedah kemanusiaan dan kesejahteraan.

No response to “Islam Pelopor Globalisasi”