Wednesday, June 18, 2008

Muhajirin, Ansar model persaudaraan

Bersama Prof Dr Sidek Baba

Semangat Piagam Madinah harus jadi landasan bangunkan masyarakat majmuk

RASULULLAH SAW dalam asas pembinaan Madinah berjaya membentuk masyarakat berbilang agama sebagai landasan persefahaman yang unik. Kaum Muhajirin dan Ansar diikat persaudaraan mereka dengan talian akidah yang sama.

Orang Yahudi, Nasrani dan Majusi dikaitkan hubungannya dengan orang Islam berasaskan suatu Sahifah atau piagam yang sepakat bersama. Dari situ Madinah berkembang menjadi sebuah kota yang akhirnya menjadi model bagi sebuah tamadun.

Meneliti perkembangan pemerintahan Islam di Andalusia pada zaman puncaknya, kaum Yahudi dan Nasrani hidup dalam keadaan aman bersama dengan masyarakat Islam. Pada zaman ini, ilmu pengetahuan amat berkembang dan orang Barat mengunjungi Andalusia bagi mendalami ilmu pengetahuan orang Islam dan akhirnya ilmu Islam dalam bidang sains, perubatan, matematik, astronomi, falsafah dan lain-lain diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Ibrani serta menjadi pencetus kepada dunia baru dalam sejarah sains dan teknologi di Barat.

Asas di atas memperjelaskan kepada kita, Barat terhutang ilmu kepada Islam. Konsep rahmah alamiah dalam perkongsian ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang unik menghubungkan dunia Islam, Barat dan Timur yang banyak membawa kebaikan kepada umat manusia sehingga hari ini.

Semangat Sahifah Madinah ini seharusnya menjadi landasan membangunkan masyarakat majmuk. Malaysia sebagai sebuah negara majmuk boleh mengambil landasan ini sebagai asas membentuk negaranya. Yang berbeza hanya akidah dan kepercayaan terhadap Tuhan. Etika perbezaan harus di pupuk dan difahami dan asas persamaan berdasarkan nilai fitrah dan bersama dikongsi harus disuburkan supaya hubungan sosial dan komunikasi antara kaum berdiri atas asas amanah, adil, saksama, timbang rasa, tulus dan telus.

Asas nilai ini amat penting menjadi pedoman setiap warga Malaysia kerana daripadanya lahir keyakinan dan kepercayaan tinggi di kalangan warganya dan menjadi asas ke arah integrasi kaum. Orientasi pembangunan dan pengurusan negara akan berlaku secara seimbang supaya wujud penyertaan adil ke arah bina negara terarah yang akhirnya bakal melahirkan rasa sejahtera di kalangan setiap warganya.

Piagam Madinah cukup jelas mengenai hubungan dan hak orang Muhajirin dan Ansar dan hubungan serta hak orang yang bukan Islam. Golongan Muhajirin dan Ansar menjadi kelompok teras mencerminkan rasa persaudaraan tinggi dan teladan yang memperlihatkan contoh ikutan.

Rasulullah boleh diterima oleh semua sebagai pemimpin dipercayai, menjadi melindungi kepentingan dan kebebasan orang bukan Islam. Asas ini penting dikembangkan kerana walaupun Nabi Muhammad SAW seorang Islam, tetapi kualiti dirinya memancarkan rasa amanah yang tinggi, keadilan jelas, daya kepemimpinan telus dan pengendalian pengurusan amanah.

Kualiti nilai ini tidak saja penting bagi orang Islam tetapi juga bermanfaat bagi bukan Islam. Yang diutamakan orang bukan Islam ialah pemimpin adil, amanah, jujur dan ikhlas. Inilah inti sari risalah al-Quran yang serasi dengan fitrah manusia. Nilai Qurani menganjurkan kemakrufan iaitu amalan baik dan menolak kemungkaran atau nilai buruk.

Pancaran nilai Qurani tidak hanya terlihat dalam kekuatan rohaniah insan tetapi ia terpancar dalam amal, program memajukan dan merubah masyarakat, memperkasa ilmu pengetahuan, tolak ansur terhadap nilai budaya dan tamadun berbeza dan dalam masa yang sama memanfaatkan nilai budaya yang menyumbang ke arah kebaikan dan pembangunan masyarakat.

Masyarakat Malaysia yang kompleks memerlukan ramuan yang dapat membimbing warganya ke arah persefahaman tinggi dan pengertian mendalam bahawa perbalahan disebabkan adanya perbezaan kepercayaan boleh menyebabkan ketidakstabilan berlaku. Tetapi asas kepercayaan yang memancarkan nilai dan etika baik seharusnya berkembang dan dijadikan sandaran untuk disuburkan. Nilai kasih sayang dan saling hormat antara satu sama lain adalah kualiti komunikasi yang amat penting dalam berjiran dan berjual beli.

Sekiranya jiran seorang Islam dan bukan Islam nilai saling hormat menyebabkan hak jiran terjaga dan menghasilkan rasa percaya yang tinggi dan menyebabkan rasa menghargai wujud. Sekiranya penjual durian itu adalah orang Islam yang tahu makna amanah dan jujur berasaskan nilai agamanya, pembeli bukan Islam tidak akan tertipu kerana orang Islam menghubungkan keuntungan jual beli sebagai sesuatu yang halal dan berkat. Lalu penipuan harga dan curi timbang tidak akan berlaku.

Apa lagi dalam pengurusan negara, orang Islam yang diamanahkan menjadi teras kepemimpinan negara akan sentiasa ingat bahawa menzalimi dan menafikan hak orang lain adalah sesuatu yang tidak selari dengan ajaran al-Quran. Menjadikan kepemimpinan Islam sebagai suatu contoh adalah menjadi suatu tuntutan supaya maksud rahmah alamiah yang menjadi tujuan utama Rasulullah dihantar dan al-Quran diturunkan bakal memberikan rasa selamat dan sejahtera bagi setiap warganya.

Ia bakal mencetuskan rasa percaya yang tinggi dan Islam tidak dilihat sebagai agama yang mendalamkan lagi rasa perkauman yang tinggi tetapi sebagai sumber amanah, adil, telus dan tulus.

No response to “Muhajirin, Ansar model persaudaraan”