Wednesday, June 18, 2008

Penyerapan unsur budaya, integrasi dalam kehidupan

Bersama Prof Dr Sidek Baba

ASIMILASI adalah proses bagaimana penyerapan unsur budaya dan kehidupan daripada budaya yang berpengaruh terhadap budaya sukuan. Pengalaman pembudayaan Baba Peranakan di Melaka umpamanya adalah contoh proses penyerapan budaya Melayu terhadap orang mendatang.

Kesannya proses asimilasi mencetuskan rasa kasih sayang yang tinggi. Integrasi adalah proses menemukan nilai budaya yang serasi dan memiliki kepentingan bersama untuk diamalkan.

Nilai murni dalam sistem pendidikan kita sifatnya merentasi dan perlu bagi setiap manusia tidak kira apa latar belakang bangsa dan agamanya. Nilai bersih, bijaksana dan rajin adalah nilai murni yang amat diperlukan dalam hidup.

Apabila nilai itu disepadukan dalam kurikulum pendidikan, ia memberi faedah kepada pengamalnya. Dalam tradisi Islam, pendekatan asimilasi berlaku apabila ajaran Islam yang dominan memberikan corak akidah, pemikiran, resam budaya dan cara hidup penganutnya.

Walaupun Islam menganjurkan kreativiti berasaskan keperluan semasa dan setempat, asas akidah dan syarak tidak harus bercanggah. Sumber ajaran daripada al-Quran memberikan asas prinsip untuk dijadikan pedoman dan panduan.

Kaedah fikah memberikan pedoman bagaimana masalah baru berbangkit dapat didekati secara maslahah. Ia memberikan dinamik antara prinsip, realiti, antara masalah dan kemaslahatan.

Proses integrasi juga berlaku dalam tradisi dan tamadun Islam. Tamadun Islam amat terbuka terhadap faedah berbanding tamadun lain yang memberi manfaat. Konsep memberi manfaat kepada manusia sentiasa menjadi panduan dalam melakukan integrasi supaya ia menghasilkan sesuatu yang boleh dikongsi dan tidak bercanggah dengan Islam.

Mekanisme pengurusan kewangan Islam secara moden umpamanya disepadukan dengan faktor syariah yang mendasari pengurusan dan keputusan dalam urus niaga. Pengurusan kewangan Islam tidak boleh berjalan atas asas riba.

Hal sama juga berlaku dalam menghubungkan kepentingan teknologi tinggi bagi membantu perkembangan produk halal. Bioteknologi umpamanya apabila disepadukan dalam pendekatan menentukan halal haram makanan dan ubat-ubatan amat membantu umat Islam. Teknologi tinggi itu memberi manfaat kepada kualiti kepenggunaan bagi menentukan halal dan kebersihan sesuatu barang.

Proses asimilasi dan integrasi dalam Islam tidak menolak kepentingan budaya sesuatu bangsa berkembang. Orang Melayu menggunakan baju Melayu atau baju kurung, dalam masa sama, orang lelaki bersongkok dan perempuan bertudung. Faktor baju Melayu dan baju kurungnya ialah faktor budaya dan berpakaian secara menutup aurat adalah ajaran Islam.

Orang Cina Islam menggunakan sepit apabila makan. Jenis makanan dan budaya turun-temurunnya adalah sedemikian. Tetapi mereka memakan benda halal dari sudut syarak. Menggunakan sepit adalah budaya dan memakan benda halal sesuatu yang dituntut agama.

Perkembangan berbahasa orang Melayu umpamanya mengalami proses asimilasi dan integrasi sekali gus. Istilah azan dan solat umpamanya mengalami proses asimilasi terhadap panggilan 'bang' dan 'sembahyang'.

Malah, ada ribuan istilah al-Quran dan bahasa Arab yang diasimilasikan ke bahasa Melayu. Perkataan amanah, nasihat, berkat, adil, khurafat, dakwah, hukum umpamanya diasimilasikan ke dalam penggunaan bahasa Melayu supaya ia membawa makna yang tepat dan maksud dikehendaki serta selari dengan syarak.

Genre atau jenis puisi seperti pantun adalah satu-satunya yang asli milik orang Melayu. Kebijaksanaan ulama-seniman-karyawan pada masa lalu mengintegrasikan nilai Islami dengan genre puisi memberikan kesan besar terhadap pemikiran orang Melayu.

Pantun, Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang tiga, hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga, membawa mesej budi serta amalan yang tinggi nilainya di sisi budaya manusia dan anjuran agama.

Ia selari hadis Rasulullah SAW yang membawa maksud: "Apabila mati anak Adam, tiga perkara terus terhubung antara yang pergi dan tinggal, iaitu sedekah jariah, ilmu bermanfaat dan anak soleh."

Faktor globalisasi dalam memberi makna terhadap budaya popular tidak lagi bersifat menyerap dan bersepadu. Ia ibarat pisau tajam yang menusuk diri manusia, menimbulkan kecelaruan dalam memahami budaya yang bermanfaat.

Budaya popular Barat yang menjadi tarikan generasi muda kini adalah pancaran daripada satu masyarakat resah jiwanya dan gundah perasaannya terlihat dalam kreativiti seni yang kacau dan tidak memberi pedoman kepada kehidupan murni. Ia tidak memancarkan gelora jiwa tidak keruan dan akhirnya tidak memancarkan seni tinggi yang mendukung adab serta akhlak insan.

No response to “Penyerapan unsur budaya, integrasi dalam kehidupan”