Friday, December 15, 2006

Untuk maju perlukah kita menjadi liberal?

Oleh PROF. DR. SIDEK BABA

ADA orang berpendapat bahawa untuk maju dan membangun kita mesti bersikap liberal. Liberal bermakna bersikap terbuka, menerima sesuatu daripada orang lain, sentiasa menerima perkara-perkara yang baru dan jangan terikat dengan tradisi dan perkara-perkara lalu yang sudah ketinggalan zaman.

Lalu lahir perasaan yang negatif terhadap tradisi, mengagumi cara hidup dan jalan berfikir orang lain, meremeh budaya dan nilai sendiri dan akhirnya menolak kehidupan yang dipandu oleh nilai- nilai agama.

Di tengah-tengah kebangkitan tamadun kebendaan Barat, umat Islam menjadi kehilangan arah dan pedoman. Meskipun Barat sudah lama meninggalkan kita dari sudut penjajahan fizikal namun penjajahan pemikiran, budaya dan nilai semakin mencengkam.

Umat Islam nampaknya belum lagi merasakan kemerdekaan yang sebenar dan terus menerus menjadi pengagum Barat yang amat luar biasa. Lalu lahir bidasan orang-orang yang ingin kembali kepada asas fundamental agama sebagai usaha memutar jarum jam ke belakang, kolot dan jumud.

Apakah Islam agama yang anti kemajuan dan pembangunan? Apakah faktor tradisi dianggap tidak penting dan yang lalu itu semuanya tidak mustahak dan relevan untuk kehidupan kini. Kalau begitu bagaimana umat yang beriman ingin memahami faktor nabi dan rasul, faktor al-Quran dan sejarah, faktor tamadun dan kecemerlangan ilmu adalah sesuatu yang berlaku pada masa yang silam.

Mengatakan yang silam itu tidak relevan seolah-olah menolak faktor kenabian, al-Quran dan tamadun silam yang amat menyumbang terhadap peradaban manusia. Bersikap terbuka tidak sama dengan membina faham liberal. Bersikap terbuka adalah sesuatu yang dituntut oleh Islam. Tetapi keterbukaan tidak bermakna menolak prinsip asasi Islam.

Faham liberal orang-orang Barat umumnya menolak agama dan tradisi. Faham liberal berkembang di Barat menjadikan mereka sekular dan setengahnya anti-agama. Tetapi fahaman keterbukaan orang-orang Islam mestilah dalam konteks litaarafu iaitu proses berkenalan yang memanfaatkan yang baik daripada tradisi orang lain kerana sifat jadinya manusia dan kehidupan adalah beragam atau pelbagai. Keterbukaan dalam tradisi Islam memperkayakan khazanah ilmu dan nilai-nilai baik dalam peradaban lain.

Remaja Islam perlu memahami asas-asas ilmu mengenai perubahan dan kemajuan, pembangunan dan kemodenan, keterbukaan dan tradisi, antara prinsip dan pendekatan supaya mempunyai asas berfikir yang betul dan tidak merugikan umat Islam secara jangka panjang.

Para remaja harus faham bahawa Islam adalah agama tamadun, agama perubahan dan agama kemajuan. Bezanya dengan Barat ialah kemajuan dalam Islam memberi fokus kepada kemajuan manusia. Apabila manusia maju ilmu dan pemikirannya, maju akhlak dan peribadinya maka manusia seperti itu akan memberi kesan baik kepada kemajuan sekitarnya.

Terdapat manusia yang maju ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologinya tetapi buruk dari segi akhlak dan peribadinya. Manusia seperti ini boleh meruntuhkan tamadun dan peradaban malah kalau perubahan berlaku pun ialah perubahan ke arah kerosakan dan kefasadan.

Tradisi Islam tidak mengambil pendekatan anti-Barat atau pun anti-Timur semata-mata kerana mereka orang- orang Barat atau orang-orang Timur. Banyak faedah berbanding yang para remaja boleh peroleh daripada orang- orang Barat dan Timur terutama dalam bidang sains dan teknologi.

Apa yang umat Islam kurang senang ialah cara proses pemBaratan berlaku, seolah-olah memaksakan nilai dan gaya hidup mereka terhadap umat Islam. Inilah yang seharusnya menjadikan kepekaan remaja supaya keterbukaan remaja terhadap Barat tidak menyebabkan remaja hilang jati diri Islamnya.

Tradisi Islam juga tidak menentang teknologi. Teknologi yang bermanafaat selamanya dilihat oleh Islam sebagai alat tetapi bukannya matlamat. Matlamat kepada teknologi bergantung kepada nilai guna teknologi dan juga perisian dan program yang terdapat pada teknologi.

Komputer sebagai alat membawa kesan positif kepada keperluan manusia. Kesan positif itu akan menjadi lebih bermakna sekiranya maklumat yang diperolehi, prisian yang disajikan, program yang ditawarkan memberi menafaat kepada perkembangan ilmu dan juga maklumat.

Apa yang remaja patut lakukan ialah belajar menghargai tradisi. Tradisi yang baik sama ada dari sudut sejarah pengilmuan dan pendidikan berguna untuk dipelajari oleh remaja. Tradisi pengilmuan dan pendidikan dalam Islam sentiasa menitikberatkan kepentingan akhlak dan binaan peribadi di samping ilmu dan keterampilan.

Tetapi para remaja harus akui bahawa Ilmu Mengurus Sistem seperti sains, teknologi, kemahiran berfikir, ekonomi dan pengurusan tidak berkembang dalam tradisi pondok dan madrasah. Kalau ada pun ilmu Mengurus Sistem masih dalam tasawwur Barat.

Hal ini perlu diperbaiki dan diatasi supaya kekuatan ilmu Mengurus Diri (Fardu Ain) yang terpancar dalam kekuatan rohani dan peribadi dapat diimbangi dengan kekuatan Ilmu Mengurus Sistem (Fardu Kifayah) yang tegak atas dukungan atas pancaran nilai-nilai murni dan baik.

Asas ini sangat penting bagi remaja supaya keterbukaan remaja terhadap faktor luar lingkungan memperkayakan khazanah ilmu dan teknologi yang boleh memberi guna kepada umat Islam. Kecenderungan sistem pendidikan dalam dunia Islam hari lebih banyak memberi nilai ekonomi kepada aliran sains dan teknologi tetapi aliran sastera, kemanusiaan dan agama dianggap tidak mempunyai nilai ekonomi.

Kita sebagai manusia tidak sahaja memerlukan kefahaman tentang sains dan teknologi, ekonomi dan pengurusan tetapi manusia sebagai manusia perlukan pedoman nilai, falsafah dan hikmah kerana tanpanya nilai guna manusia akan menjadi negatif dan manusia cenderung melihat alat dan benda sebagai segala-gala bukannya kejujuran, amanah, kebaikan, keadilan, ikhlas, tulus dan telus sebagai asas binaan diri dan juga sistem.

Bersikap terbuka bukan bermakna menjadi liberal. Isu-isu tentang gender atau kejenisan, feminisme pemberatan terhadap wanita bukan sebenarnya isu Islam atau isu umat Islam. Ia timbul di kalangan umat Islam kerana sebahagian di kalangan umat Islam terbentuk dalam orientasi hidup dan berfikir di Barat dan amat kerdil memahami tradisi dan peradaban agamanya. Lalu mereka menjadi liberal dan mula mempersoalkan tentang kejenisan dan pemberatan terhadap wanita.

Para remaja harus cuba memahami hikmah di sebalik kejadian berpasang-pasang. Allah menjadikan manusia dan sekitarnya dalam bentuk berpasang-pasang supaya wujud titik-keseimbangan antara keduanya dalam peranan dan tanggungjawab.

Sekiranya titik-keseimbangan itu terbina atas asas adl wal ihsan maka tidak timbul isu diskriminasi di kalangan sesama manusia. Kalau orang-orang Islam melakukan diskriminasi sesama manusia, bukanlah salah Islam tetapi salah manusia itu sendiri.

Oleh itu apa yang berlaku dalam budaya dan kehidupan di Barat mungkin dianggap sesuai bagi orang-orang Barat dan tidak semestinya sesuai bagi orang-orang Islam. Keterbukaan Islam dan umatnya kepada Barat dan Timur tentulah bertempat supaya proses kemajuan masih lagi dan acuan kita sendiri.

No response to “Untuk maju perlukah kita menjadi liberal?”